Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring

H19 integrert borestang