Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring

Lavere trykk DTH-hammer