Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring

Mellomtrykks DTH-hammer