Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring

H22 integrert borestang