Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring

R-tråd