Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring
om_oss_banner

SERVICE

7.KAITIAN-SERVICE

I vårt ettersalgsservicesystem etablerer vi perfekt kontrollsystem strengt i henhold til ISO-9000-serien, i dette systemet, teknologidato og problemløsningsløsning og forebyggende tiltak vil bli gitt i ethvert vedlikeholdsprosjekt, alle reservedelene vil bli brukt i nye OEM-produkter med installasjonsinstruksjoner, pakkeliste, produsentens instruksjoner, kvalifikasjoner og garantisertifikat.

Vi tilbyr "ett utstyr og en sak, uendelig service, nemlig ettersalgsservice starter fra ordrebekreftelsen, varer ut utstyrets levetid.

JCDRILL SERVICE

Forespørsler og bestillinger


"Your enquiries and purchasing orders may be sent to us by telephone, fax, mail, or E-mail addressed to: E-mail: cndrillingrig@yahoo.com,Vi lover å svare på dine henvendelser og bekrefte bestillingene dine innen 24 timer på hverdager."
Pris og betaling

"Både vår teknikk og plasseringsfordel sikrer at prisen er konkurransedyktig og rabatter er tilgjengelige for volumkjøp. Alle våre tilbud skriftlige eller muntlige er gyldige i en måned fra tilbudsdatoen. Tilpassede bestillinger vil bli priset i henhold til oppgitte spesifikasjoner. Vilkår for betaling for alle fakturaer er en base på 30 % på forhånd."
Levering og lager

Standard leveringstid er fra 2-4 uker avhengig av spesifikasjoner som kreves av kundene.All levering av varer skjer som din forespørsel.Relative fraktkostnader vil bli betalt av kjøpere eller lagt til fakturaen med mindre annet er spesifisert.Årlig lagerbehov fra kunden aksepteres og levering kan skje i partier, annen lagertilgjengelighet må kontrolleres og bekreftes på det tidspunktet.
Garantiperiode

"Garantiperioden er i ett år fra leveringsdatoen. Vi garanterer at alle produkter vil oppfylle avtalte spesifikasjoner. Skulle det oppstå avvik, må et autorisasjonsnummer for returmateriale innhentes før retur av prosjektet. Denne garantien strekker seg kun til kjøpsverdien ,og materiale som er funnet defekt vil bli reparert eller erstattet gratis. Kundeinnredet materiale for fabrikasjon og/eller belegg er garantert kun for verdien av utført arbeid. Det påtas ikke noe ansvar for verdien av det leverte materialet."