Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring

Q3/QTT Trippelrør kjerneløp