Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring
om_oss_banner

Produktapplikasjon

a3-2

 

STRUNN OG gruver

 

Mer gruveapplikasjon:
1. Overflategruvedrift
2. Underjordisk gruvedrift av myk bergart
3. Underjordisk gruvedrift
4. Produksjonsboring av sprengningshull i steinbrudd og gruver.
Det er fire hovedtyper av sprengningshull: Produksjonshull / Forhåndsdelte hull / Bufferhull / Produksjonshull under jorden

SIVIALE TEKNIKK

 

Inkludert veibygging, byggenæring mv.
Det finnes en rekke undersøknader innen Anleggsteknikk som er:
1. Piling & mikropeling
2. Grunnboring
3. Miljøundersøkelseshull
4. Sprenge hull
5. Skråningsarmering

a4
a6

 

LETTEBORING

 

Det er en rekke delapplikasjoner innen leteboring som er

1. Wireline diamantkjerneboring
2. SPT- og CPT-testing
3. Miljøundersøkelseshull
4. Omvendt sirkulasjonsboring (RC).

VANNBRØNNBORING

 

Det er to hovedformål med brønnboring:
1. Vannbrønner
2. Geotermiske brønner

 

Den nødvendige dybden og størrelsen på brønnene varierer geografisk på grunn av pumpestandarder og geologi.

dav
a5

 

TUNNELING

 

Det er en rekke underapplikasjoner innen Tunneling som er det
1. Forhåndsdelte hull
2. Bufferhull
3. Miljøundersøkelseshull
4. Sprenge hull