Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring

T2 Series Bit