Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring

T6-serien kjerneløp