Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring

T2-serien kjerneløp