Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring

Selvborende fjellbolter