Produsent av profesjonelle boreverktøy

25 års produksjonserfaring

Arbeidsprinsipp for Air DTH Hammer

Arbeidsprinsipp for luft DTH-hammer

Som vist i figur 2-5 er det et stempel i sylinderen.Når den komprimerte luften kommer inn i det øvre kammeret på sylinderen fra luftinntaket, virker trykket til den komprimerte luften på den øvre enden av stempelet og skyver stempelet for å bevege seg nedover.Når den når endepunktet. Halen av slagborkronen, under nedadgående bevegelse av stempelet, slippes gassen i det nedre kammerrommet til sylinderen ut fra eksosåpningen.Omvendt, når komprimert luft kommer inn i det nedre kammeret fra eksosåpningen, beveger stempelet seg oppover, og luften over slippes ut fra inntaksporten.Hvis retningen på inntak og eksos endres kontinuerlig, kan den frem- og tilbakegående bevegelsen til stempelet i sylinderen realiseres, slik at man gjentatte ganger slår mot halen av borkronen og realiserer den kontinuerlige driften av slagborkronen.Blenderåpningen til amerikansk opptakskode (NU-MA) pneumatisk DTH-hammer er 89–1092 mm, slagfrekvensen er 1750–925 ganger/min, arbeidstrykket er 2,4–1,4 MPa;blenderåpningen til innenlandsk Jiaxing pneumatisk DTH-hammer er 85–450 mm, og slagfrekvensen er 85–450 mm.1200~840 ganger/min, arbeidstrykk 0,63~1,6MPa.


Innleggstid: 11. november 2022